Home / สาระน่ารู้ / วิธีการ สรงน้ำพระที่บ้าน อย่างถูกต้อง ทำแล้วได้อานิสงส์แรง

วิธีการ สรงน้ำพระที่บ้าน อย่างถูกต้อง ทำแล้วได้อานิสงส์แรง

การสรงน้ำพระ คือ การทำความสะอาดพระพุทธรูป หิ้งพระ รูปภาพ รวมถึงสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปให้มีความสะอาดและความบริสุทธิ์ หรือที่เราจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นการถวายเครื่องเถราภิเษก ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ถือได้ว่าเป็นการชำระพระวรกายของพระพุทธเจ้า ให้ปราศจากจากมลทินและสิ่งต่างๆให้มีความเบิกบานใจ มีความสุขใจ เกิดเป็นสิริมงคลให้กับผู้ปฏิบัติและผู้ที่อยู่ในบ้าน ตามความเชื่อของคนโบราณที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงในยุคของปัจจุบันนี้

อุปกรณ์สรงน้ำพระที่บ้าน

– ผ้าผืนใหม่สำหรับเช็ดทำความสะอาด

– ขันใส่น้ำ

– โต๊ะที่ประดิษฐานชั่วคราว

– พานและถาดรองตามความเหมาะสม

– เครื่องหอม (ดอกไม้หอม พวงมาลัย น้ำหอม/ น้ำอบ/ น้ำปรุง)

– ขันใส่น้ำสำหรับสรงน้ำพระ

ขั้นตอนการสรงน้ำพระที่บ้าน

1. อันเชิญพระพุทธรูปหรือกรอบรูปขึ้นมาเช็ดทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยผ้าผืนใหม่ ก่อนอันเชิญพระพุทธรูปไปประดิษฐานที่สรงน้ำชั่วคราว ให้กล่าวขอขมา โดย

นะโม 3 จบ ตามด้วย

“ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต” จากนั้น จึงอันเชิญพระพุทธรูปไปยังที่ประดิษฐานชั่วคราว

2. อันเชิญพระพุทธรูปทั้งหมดไปประดิษฐานไว้ที่พาน โดยมีถาดรองบนโต๊ะที่ประดิษฐานชั่วคราว พร้อมทั้งประดับประดาโต๊ะด้วยดอกไม้หอม กลีบดอกไม้ และพวงมาลัยให้สวยงาม

3. เตรียมเครื่องหอม โรยดอกไม้หอม พวงมาลัย น้ำอบใส่ในขันน้ำสะอาดไว้สำหรับสรงน้ำพระ

4. ทำความสะอาดที่ประดิษฐานองค์พระ เช่น หิ้งพระ โต๊ะหมู่บูชา และสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับที่ประดิษฐานองค์พระให้สะอาด

5. ตั้งจิตอธิษฐานและสรงน้ำพระไปพร้อม ๆ กัน พร้อมกับกล่าวขอขมา

การกล่าวขอขมาก่อนสรงน้ำพระที่บ้าน

ตั้งนะโม 3 จบ ตามด้วย

“อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง” กล่าวคำอธิษฐาน แล้วค่อยตักน้ำสรงพระพุทธรูป

หากคุณได้สรงน้ำพระที่บ้านแล้ว อย่าลืมรดน้ำขอพรพ่อแม่และบุคคลที่คุณเคารพนับถือ เพราะท่านเหล่านี้ก็ต่างมีบุญคุณแก่เราเช่นกัน ถ้าทำได้ดังนี้ ชีวิตของคุณจะมีความสุขอย่างแน่นอน

ขอบคุณที่มาจาก:sb.in.th

Facebook Comments

Check Also

เทคนิคการป้องกันโรคราน้ำค้างในข้าวโพด แบบกรมวิชาการเกษตร

ในระยะนี้จะมีฝน …