Home / สาระน่ารู้ / เทคนิคการปลูก เผือกหอม ให้ได้หัวใหญ่ คุณภาพดี

เทคนิคการปลูก เผือกหอม ให้ได้หัวใหญ่ คุณภาพดี

เผือก เป็นพืชหัวที่มีลำต้นใต้ดิน เพื่อสะสมอาหาร เรียกว่า หัวเผือก ซึ่งเกิดจาก การขยายของลำต้นใต้ดิน พร้อมกับความยาวของปล้องลดลง เมื่อหัวมีขนาดใหญ่ จะมีรากช่วยดึงหัวให้ลึกลงในดิน ที่ปลายรากเหล่านี้จะพองโตขึ้นเป็นหัวย่อย ที่มีขนาดเล็ก เรียกว่า ลูกเผือก ซึ่งจะทำน้าที่ช่วยยึดลำต้น ช่วยดูดน้ำและแร่ธาตุ และสามารถใช้เป็นส่วนที่ขยายพันธุ์ แต่การที่มีลูกเผือกมากเกินไปในหนึ่งหัวจะทำให้เผือกหัวไม่โต เพราะลูกเผือกจะไปแย่งธาตุอาหาร หรือปุ๋ย ทำให้เกษตรกรต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกนานขึ้น และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพิ่ม

คุณคำแพง ไชยชนะ เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนาเผือก ที่มีประสบการณ์การทำนาเผือกมากว่า 20 ปี แห่งบ้านคำไหล ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ได้ให้สัมภาษณ์กับ จนท. farmer info ประจำสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี FM 102.75 MHz. แนะนำวิธี การทำให้เผือกหอมมีหัวใหญ่คุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาดว่า

เทคนิคการผลิตเผือกให้มีหัวใหญ่น้ำหนักดี : ถ้าเกษตรกรอยากให้เผือกหัวใหญ่ โตเร็ว สามารถจัดการได้ไม่ยาก คือ หลังจากที่เผือกหอมอายุประมาณ 3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่เผือกหอมมีลูกเผือกเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ให้เกษตรใช้มือดึงลูกเผือกออกให้เหลือหัวละ 2 ไหล จากนั้นไขน้ำเข้านาเผือกให้มีความสูงประมาณ 5 ซม. แล้วหว่านปุ๋ยบำรุงประมาณ 25-30 กก./ไร่ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตทางหัว จะทำให้เผือกหัวใหญ่ ได้น้ำหนัก 1-1.5 กก./หัว หมายเหตุ : ปุ๋ยที่ใช้บำรุงหัวเผือก คือ ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ผสมกับปุ๋ยสูตร 13-13-21 ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 โดยแบ่งใส่ 3 ครั้งห่างกันครั้งละ 20 วัน จะทำให้เผือกหัวใหญ่ และผลผลิตสูงถึง 5 ตันต่อไร่

Facebook Comments

Check Also

วิธีแก้ปัญหาเล็บฝัง เล็บม่วง แบบบ้านๆ ไม่เจ็บแม้แต่นิดเดียว

ปัญหาเล็บขบ หรื …