Home / ข่าวทั่วไป / แจกเพิ่มอีก ถึงคิว “บัตรคนจน” รัฐแจกเงินให้ซื้อปุ๋ย ชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน

แจกเพิ่มอีก ถึงคิว “บัตรคนจน” รัฐแจกเงินให้ซื้อปุ๋ย ชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน

แจกเพิ่มอีกแล้ว สำหรับครั้งนี้ถึงคิว “บัตรคนจน” ซึ่งตอนนี้รัฐจ่อเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้า ครม. โดยจะแจกเงินเพิ่มอีก 22,000 ล้านบาท ให้กับ 3 กลุ่ม ผ่านบัตรคนจน โดยให้ใช้สำหรับซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน และซื้อปุ๋ย

สำหรับในเรื่องนี้จะมีการเสนอเข้า ครม. ในวันที่ 30 เมษายนนี้ เช่นเดียวกับโครงการแจกเงินเที่ยว โดยจะแจกซื้ออุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียนและชุดนักเรียน 500 บาทต่อบุตร 1 คน และให้เกษตรกร 1,000 บาท เพื่อใช้ซื้อปุ๋ย นอกจากนี้ยังมีเงินช่วยคนพิการเพิ่มอีกเดือนละ 300 บาท รวมถึงการแจกเงินคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป เที่ยวเมืองรองอีกคนละ 1,500 บาท

สำหรับในเรื่องนี้ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกมากล่าวว่า เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 2 และ 3 ของปีนี้ ส่งสัญญาณชะลอตัวลง ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงจะเร่งสรุปมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะมีทั้งหมด 4-5 โครงการให้เสร็จสิ้นเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่ 30 เม.ย.นี้ โดยหวังว่ามาตรการนี้จะเข้ามาช่วยพยุงเศรษฐกิจไตรมาส 2 ให้ดีขึ้นได้

แจกซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน 500 บาท ต่อบุตร 1 คน

แจกให้เกษตรกรซื้อปุ๋ย 1,000 บาท

แจกกระตุ้นการท่องเที่ยวคนละ 1,500 บาท

cr:www.item2day.com

Facebook Comments

Check Also

ศิลปินดาราชื่อดัง แห่ร่วมพิธี วิสาขบูชารำลึก วัดไผ่ล้อม ถวายความกตัญญู 107 ปี ชาตกาลหลวงพ่อพูลละสังขาร

วันนี้ 18 พ.ค.6 …