Home / สาระน่ารู้ / เทคนิคการเพาะเมล็ดพันธุ์มะละกอ ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี

เทคนิคการเพาะเมล็ดพันธุ์มะละกอ ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี

มะละกอขยายพันธุ์ได้หลายวิธี เช่น การเพาะเมล็ด การปักชำ การติดตา การตอนกิ่ง แต่ส่วนมากจะนิยมการขยายพันธุ์แบบเพาะเมล็ดมากกว่า เพราะทำได้ง่าย สะดวก และได้ต้นที่แข็งแรง ไม่โค่นล้มง่าย ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่จะนำมาเพาะ ผู้ปลูกจะต้องคัดเลือก มาเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่ากับการลงทุน

การเตรียมดินเพาะกล้า 1. ผสมหน้าดิน ขี้เถ้าแกลบ ขุยมะพร้าวและปุ๋ยคอก อัตราส่วน 2:3:1:1 2. ปรับสภาพดินและฆ่าเชื้อในดินเพาะกล้าด้วยปูนขาว

ขั้นตอนและวิธีการเพาะ 1. นำเมล็ดพันธุ์มะละกอไปแช่น้ำอุ่นที่อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส ปล่อยทิ้งไว้ 1 คืน และคัดเมล็ดที่ลอยน้ำออก
2. นำเมล็ดพันธุ์มาห่อด้วยผ้าขาวบางทิ้งไว้อีก 2-3 วัน หรือ เก็บไว้ในถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่นวางไว้ในที่ร่ม 5-7 วัน เปลือกของเมล็ดพันธุ์จะเริ่มปริแตกเห็นรากสีขาวแทงออกมา 3. คัดเมล็ดที่งอกไปเพาะลงในถุงพลาสติก 4. ป้องกันโรคโคนเน่าด้วยสารเมตาแลกซิล 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตรก่อนเพาะ 5. ใช้ไม้ปักตรงกลางถุงเพาะเพื่อนำร่องลึก 1 เซนติเมตร 6. หยอดเมล็ดลงไปในถุง กลบด้วยดินเพาะ รดน้ำให้ชุ่ม
7. เมื่อต้นกล้าอายุ 20 วัน บำรุงต้นกล้าด้วยน้ำหมักจากเศษปลาในอัตรา 30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร 8. เมื่อต้นกล้ามีอายุได้ 40 วันให้ย้ายปลูกลงแปลงได้

มะละกอ” เป็นไม้ผลที่ชอบดินร่วนปนทราย ดินเหนียวปนดินร่วนหรือดินร่วนที่มีการระบายน้ำที่ดี และมีน้ำให้มะละกอตลอดทั้งปี มีอินทรียวัตถุมาก ไม่ชอบน้ำขัง มะละกอจะเจริญเติบโตได้ดีถ้าได้รับแสงแดดเต็มที่ มะละกอมีก้านใบยาว และกลุ่มใบจะมีมากที่ยอด จึงไม่ควรปลูกมะละกอให้ชิดกันเกินไป จะทำให้ไม่สะดวกในการป้องกันกำจัดศัตรูของมะละกอ ซึ่งระยะการปลูกที่เหมาะสมคือ 3 x 2.5 เมตร หรือ 3 x 3 เมตร หรือ 3 x 4 เมตร ตามความเหมาะสม การเตรียมแปลงควรขุดหลุมกว้าง x ยาว x ลึก 50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 10 กิโลกรัม ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หลุมละ 30 กรัม คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนปลูก การให้น้ำควรให้แบบสปริงเกอร์เพื่อให้มีความชื้นในแปลงสม่ำเสมอจะช่วยให้มะละกอติดผลได้ตลอดทั้งปี

ถ้าเกษตรกรมีการเตรียมเมล็ดพันธุ์ได้ดี มะละกอจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่ออายุ 4-8 เดือน และจะทยอยเก็บไปได้เรื่อยๆ อายุของมะละกอจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 2 ปี เฉลี่ย 3-4 ตัน/ไร่

cr: www.topicza.com

Facebook Comments

Check Also

เทคนิคการป้องกันโรคราน้ำค้างในข้าวโพด แบบกรมวิชาการเกษตร

ในระยะนี้จะมีฝน …