Home / ข่าวทั่วไป / รายชื่อ คณะรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง บิ๊กตู่ควบ 2 ตำแหน่ง

รายชื่อ คณะรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง บิ๊กตู่ควบ 2 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีจำนวน 36 ราย ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิ.ย. พ.ศ.2562 แล้วนั้น บัดนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

2.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

3.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

3.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์

4.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข

5.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

6. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นรมว. กลาโหมอีกตำแหน่งหนึ่ง

7.พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กระทรวงกลาโหม

8. นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง

9.นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.กระทรวงการคลัง

10.นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ

11. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา

12. นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

13. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อุดมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

14. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์

15. นายธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์

16.น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

17.นายประภัตร โพธสุธน รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

18.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

19.นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม

20.นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม

21.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

22.นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

23.นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน

25.นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์

26.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย

27.นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย

28.นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย

29.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม

30. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน

31.นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม

32.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ

33.คุณหญิงกัลญา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ

34.น.ส.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ

35.นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข

36.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม

cr:siamvariety.com

Facebook Comments

Check Also

นาทีสุดประทับใจ พี่บิณฑ์ โผเข้ากอดคุณแม่สุดที่รัก หลังมีโอกาศได้กลับบ้าน

เรียกได้ได้ว่าเ …