Home / ข่าวทั่วไป / อุตุฯเตือน 4 ภาค 12 ถึง 14 ตลา เตรียมรับมือฝนฟ้าคะนอง

อุตุฯเตือน 4 ภาค 12 ถึง 14 ตลา เตรียมรับมือฝนฟ้าคะนอง

เตรียมรับมืออีก 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ถึง 14 ตุลาคม 2562 การคาดการณ์ ในช่วงวันที่ 8 ถึง 11 ต.ค. 62 ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง สำหรับภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 12 ถึง 14 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น มีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1ถึง3 องศาเซลเซียสในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 12 ถึง14 ต.ค. 62 ขอให้ประชาชนในบริเวณทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย

เตรียมพกร่ม

เช็คก่อนอาสภาพอากาศก่อนเดินทาง

เช็คอากาศก่อนเดินทาง

ลักษณะสำคัญทางอุตุฯ ในช่วงวันที่ 8 ถึง 11 ต.ค. 62 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง สำหรับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมภาคใต้ตลอดช่วง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 12 ถึง 14 ต.ค. 62 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น กับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 8 ถึง 11 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม.ต่อชม.ส่วนในช่วงวันที่ 12 ถึง14 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 8 ถึง11 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม.ต่อชม.ส่วนในช่วงวันที่ 12 ถึง14 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม.ต่อชม.

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 8 ถึง 11 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม.ต่อชม.ส่วนในช่วงวันที่ 12 ถึง14 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม.ต่อชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 8 ถึง11 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 12 ถึง 14 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 8 ถึง 9 และ 12 ถึง14 ต.ค. 62ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 8 ถึง10 ต.ค. 62ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 8 – 11 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 12 ถึง14 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม.ต่อชม.

ขอบคุณที่มา: www.viralsfeedpro.com

Facebook Comments

Check Also

แปะตำแหน่งนี้ร่ำรวย วาสนาดี มีเงินทองเข้ามาไม่ขาดมือ โชคลาภมาหาตลอดปี

แปะตำแหน่งนี้ร่ …